Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. De realiteit is echter anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor en is er een kans op integriteitsschendingen.

Paul is pragmatisch, als er meldingen of klachten zijn kom ik in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing met oprecht gemeende aandacht, een goed gesprek en -indien gepast- ook een lach. Soms is dat niet mogelijk. In zulke gevallen begeleidt de vertrouwenspersoon het formele traject zoals het klachtonderzoek.

Extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit

Bij Van Dun Counseling kunt u terecht voor de inzet van gecertificeerde externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit die lid zijn van de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Voor nogal wat organisaties loont het niet of nauwelijks om een eigen interne vertrouwenspersoon aan te stellen. De financiën zijn echter niet het enige argument om vertrouwenswerk uit te besteden. De rol en positie van een interne vertrouwenspersoon binnen organisaties kan ingewikkeld zijn. Een externe vertrouwenspersoon in plaats van of soms ook naast een interne vertrouwenspersoon verlaagt in veel gevallen de drempel voor medewerkers om naar een vertrouwenspersoon te gaan. Daarom kunt u met Van Dun Counseling een contract afsluiten waarmee uw medewerkers voor langere tijd verzekerd zijn van klachtafhandeling door een professionele externe vertrouwenspersoon. Uw medewerkers kunnen rechtstreeks en geheel vertrouwelijk contact met ons opnemen. Uw interne vertrouwenspersonen kunnen bij ons terecht voor advies binnen hetzelfde contract. Ook is het mogelijk om incidenteel gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon. Er zijn diverse oplossingen mogelijk en er is altijd een die bij uw organisatie past.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan en wij geven u graag advies!

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:​

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:​

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Paul van Dun

Veenendaal,Utrecht

Kwaliteit

Van Dun Counseling is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en staat ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

%d bloggers liken dit: