Teamcoach op maat

Teams die langer met elkaar werken, ontwikkelen vaak vaste patronen in de samenwerking, de werkverdeling, de onderlinge omgang en andere zaken in het algemeen. Dit kan de samenwerking vereenvoudigen, maar ook leiden tot frictie of het werkproces beperken. Wij helpen je de knelpunten in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en op te lossen! Ook bij startende en/of nieuwe teams kan het handig zijn om doormiddel van diverse tools te onderzoeken hoe het team de samenwerking kan versterken en het maximale uit zichzelf kunnen halen om zo te komen tot een goed en goed functionerend geheel.

Wat kan je van ons verwachten?
 • Begeleiding en/of discussiëren over en bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie (zoals: hoe gaan we met elkaar om, vertrouwen in plaats van controle).
 • Begeleiding van het team bij het uitwerken van rollen, waarbij het doel is teams in staat te stellen zélf rollen te definiëren in de toekomst.
 • Begeleiding bij het uitwerken van besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden.
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van de omgangsvormen van het team over zelfevaluatie of zelfbeoordeling en zelfontwikkeling.
 • Ondersteuning van het management in de toepassing van de gewijzigde leiderschapsstijl.
Hoe ziet dit eruit?

Samen verkennen we met het team de beoogde mate van zelfsturing en zelforganisatie die jullie organisatie kan versterken en wat dit voor de organisatie zal betekenen. Op weg naar zelfsturing of zelforganisatie komen we (onder andere) onderstaande vragen tegen, waar we samen een antwoord op gaan formuleren. Hierbij vervullen wij de rol van procesbegeleider en coach.

 • Welke visie, wat voor doelstellingen, wie vervult welke rollen?
 • Hoe definiëren jullie rollen?
 • Op welke manier nemen jullie besluiten?
 • Welke overlegvormen hebben jullie nodig?
 • Hoe ga je met conflicten om?
 • Op welke manier wordt een team gevormd
 • Maar ook wat zegt dit over de leiderschapsstijl; bijvoorbeeld. Van een organisatie die gericht is op controle, naar een gedistribueerd leiderschap en transparantie?

De methodiek die o.a. gebruikt wordt is Deep Democracy

Wat is Deep Democracy?

Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen. In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of denken dat men hun mening negeert. Wanneer de ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. We spreken hier vaak niet rustig en openlijk over, maar hebben allerlei manier om ‘onderhuids’ en in de ‘onderstroom’ tegen te spartelen. We mopperen bijvoorbeeld wel op de gang, maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja tegen een voorstel, maar doen nee en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kan. Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Met gedoe, gemopper en ruzie op het werk. In elk team, maar zeker in cross functionele en crossborder teams, speelt een dergelijke dynamiek. Om escalatie te voorkomen en de verschillen te benutten, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. Niet de verschillen wegpoetsen, maar juist onderzoeken.
Wat leert het team?

 • Integraal kijken naar eigen effectiviteit.
 • Diverse aspecten van samenwerken en teamwork vertalen naar een integraal teammodel.
 • Onderkennen welke patronen versnellend en belemmerend werken.
 • Elkaar feedback geven en knelpunten constructief bespreken.
 • Feedback vanuit de omgeving en het team gebruiken om effectiever te worden en de samenwerking in het team te versterken
Resultaat

Het team groeit in effectiviteit en kan uitdagingen en knelpunten zelfstandig het hoofd bieden. Er is meer arbeidsvreugde, meer wendbaarheid en flexibiliteit en de focus ligt sterker op de doelstellingen van het team en de te behalen resultaten.

Paul van Dun


Veenendaal, Utrecht

Kwaliteit

Van Dun Counseling is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en staat ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

%d bloggers liken dit: