Wat is het verschil?

De scheidslijn tussen counseling en coaching is flinterdun. Paul van Dun laat beide vormen van hulpverlening dan ook naadloos in elkaar overvloeien. Hij gaat daarbij uit van het idee dat aan counseling meestal een persoonlijk probleem ten grondslag ligt: “Daarom richt ik mij, als counselor, op het inzichtelijk krijgen van dit probleem, de behoeften en doelen van mijn cliënt. Daarna komen cliënten vaak als vanzelf in een coachingstraject terecht. Na bewustwording is het namelijk tijd voor actie. En daarvoor is coaching de methode bij uitstek. Met coaching krijg ik mensen in beweging en zet ik een verschuiving van denken naar doen in gang.”

Life Coaching

Business Coaching

Ben jij ook op zoek naar oplossingen of antwoorden?

Neem vrijblijvend contact op met Paul.

Paul van Dun

Veenendaal, Utrecht

Kwaliteit

Van Dun Counseling is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en staat ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

%d bloggers liken dit: