Home

Hoog gekwalificeerd én laagdrempelig

Paul van Dun, oprichter en eigenaar van de praktijk, biedt diverse vormen van psychosociale en maatschappelijke hulpverlening. Bij al deze vormen staat de cliënt centraal en houdt hij de gewenste doelen van zijn cliënt voor ogen. Want dat is de essentie van zijn vak: “Het is de bedoeling dat mijn cliënten dankzij coaching of counseling krachtiger en assertiever worden en dat onze gesprekken hen bewustwording en handvatten oplevert. Handvatten om problemen op te lossen en zaken te veranderen.”

Gehele aanbod

Paul van Dun

Veenendaal,Utrecht

Kwaliteit

Van Dun Counseling is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en staat ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).